dr Katarzyna Wątor

Kierownik Techniczny/Kierownik ds. Jakości

Obszar badań naukowych:
• Analiza zmienności składu chemicznego wód
• Analiza statystyczna danych obejmująca wielowymiarowe techniki analizy danych
• Wody lecznicze
• Zarządzanie jakością i kontrola jakości w badaniach laboratoryjnych oraz terenowych
• Walidacja metod analitycznych i szacowanie niepewności
• Specjacja chemiczna
• Substancje z grupy emerging contaminants

Water Research Group

Kontakt
Adres e-mail: katarzyna.wator@agh.edu.pl
Miejsce pracy: niski parter, budynek A-0, pok. 014/017
Telefon kontaktowy: +12 617 39 32 / + 12 617 24 28