Przegląd zlecenia badania

Poniżej znajdą Państwo przegląd ustaleń do badań zlecanych do Laboratorium Hydrogeochemicznego. Przy zlecaniu badań zwracamy się z prośbą o dostarczenie podpisanego formularza w formie papierowej bądź w postaci skanu przesłanego mailem.

Pobierz zlecenie/przegląd zlecenia

Proszę w szczególności uzupełnić pola o numerach:

  • 2 – numer Państwa zlecenia (jeśli jest to istotna dla Państwa informacja),
  • 3 – dane Zleceniodawcy,
  • 4 – rodzaj badanych próbek (woda podziemna, woda powierzchniowa, roztwory wodne, ciało stałe itp.),
  • 6 – miejsce pobrania próbek (np. nazwa ujęcia wód podziemnych, cieków powierzchniowych itp.),
  • 7 – data pobrania próbek. W przypadku akredytowanego poboru uzupełnia Laboratorium,
  • 8 – zakres badań (analiza jednopierwiastkowa, analiza wskaźnikowa/kontrolna, mała analiza, duża analiza)
  • 10 – w przypadku badań o rozszerzonym zakresie (mała analiza/duża analiza), wyrażają Państwo zgodę na podwykonawcę,
  • 16 – sposób przekazania sprawozdania z badań,
  • 17 – informacje istotne do zlecanego badania

Metody badań wykorzystywane w Laboratorium oraz granice oznaczalności poszczególnych parametrów zostały wymienione w Zakresie Akredytacji AB 1050 i znajdują się TUTAJ.