Zakres akredytacji

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr do pobrania: AB 1050

W zakresie akredytacji znajdą Państwo metody wykorzystywane w badaniach fizykochemicznych wraz z odwołaniem do normy na podstawie, której są wykonywane, a ponadto zakresy badanych cech, w obrębie których laboratorium posiada akredytację.