dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH

Wydziałowy Koordynator ds. Laboratorium Hydrogeochemicznego

      • Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
       w latach 2012-2016,
      • Członek kolegium redakcyjnego Geology, Geophysics
       and Environment 2017-2020,
      • Członek International Medical Geology Association,
      • Członek International Water Association,
      • Członek International Association of Hydrogeologists,
      • Członek Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

 

 

Obszar badań naukowych:
• Monitoring jakości wód
• Kontrola jakości/zapewnienie jakości w monitoringu wód
• Hydrogeochemia
• Systemy jakości w laboratoriach badawczych
• Statystyczna analiza danych

Kontakt:
Adres e-mail: ewa.kmiecik@agh.edu.pl
Miejsce pracy: budynek A-0, niski parter, pok. 012/017
Telefon kontaktowy: +12 617 50 34