Analitycy/próbobiorcy

mgr inż. Piotr Rusiniak
Zastępca Kierownika Technicznego

Obszar badań naukowych:
• Analiza zmienności składu chemicznego wód
• Analiza statystyczna danych hydrogeochemicznych
• Analizy wielowymiarowe
• Hydrogeochemia wód termalnych
• Specjacja chemiczna
• Analiza specjacyjna
• Kontrola jakości w badaniach laboratoryjnych oraz terenowych
• Nowoczesne metody instrumentalne w analizie składu chemicznego wód
• Walidacja metod analitycznych i szacowanie niepewności

Water Research Group

Kontakt
Adres e-mail: piotr.rusiniak@agh.edu.pl
Miejsce pracy: budynek A-0, niski parter, pok. 017
Telefon kontaktowy: +12 617 24 28


dr inż. Damian Pietrzak

Obszar badań naukowych:
• Hydrogeologia ogólna
• Hydrogeochemia
• Migracja zanieczyszczeń z grupy emerging contaminants
• Monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych

Water Research Group

Kontakt
Adres e-mail: pietrzak@agh.edu.pl
Miejsce pracy: budynek A-0, niski parter, pok. 017
Telefon kontaktowy: +12 617 24 28