Kontakt

Akredytowane Laboratorium Hydrogeochemiczne
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

budynek A-0, pok. 017
tel. +12 617 24 28
tel. kom. +48 885 998 006
e-mail: lab_khgi@agh.edu.pl