Pobór próbek

Laboratorium posiada akredytację w zakresie poboru próbek wód do badań chemicznych
i fizycznych:

  • z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO5567-4:2017-10 (z wyłączeniem pkt. 15 i 16),
  • z rzek i strumieni zgodnie z normą PN-ISO 5667-6:2016-12,
  • wód podziemnych zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 (z wyłączeniem pkt 5.2).

Laboratorium w zakresie akredytowanego poboru próbek wykorzystuje specjalnie zaprojektowany w tym celu samochód terenowy (tzw. terenowe laboratorium badania jakości wód), który pozwala na przewóz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przy poborze, ale także na wykonanie oznaczeń podstawowych parametrów bezpośrednio w terenie.